Straż Miejska w Świdnicy prowadzi nabór kandydatów na stanowisko aplikanta. Jeżeli szukasz niebanalnej pracy, trudnych wyzwań, stabilizacji finansowej, chcesz poznać szeroki zakres zagadnień prawnych, poznać techniki interwencyjne, a jednocześnie spełniasz podstawowe wymogi, tj.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

posiada obywatelstwo polskie,

ukończyła 21 lat,

korzysta z pełni praw publicznych,

posiada co najmniej wykształcenie średnie,

cieszy się nienaganną opinią,

jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu

za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,


Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany naszą propozycją zadzwoń i dowiedz się więcej lub umów spotkanie.


Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Edward Świątkowski Kierownik Referatu Służby Patrolowej tel. 74 851 56 73, www.sm.swidnica.pl

http://bip.swidnica.nv.pl/sm,a,120493,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-aplikanta-strazy-miejskiej.html