Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Wczoraj tj. 26 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy, ruszyła kolejna już XXI edycja wspólnych działań prewencyjnych świdnickiej policji oraz Koła Ligi Kobiet Polskich pn. „Bezpieczna Kobieta”. W uroczystym otwarciu uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy nadkom. Adam Jacek Pilch. Świdniccy policjanci wspólnie z Kołem Ligi Kobiet Polskich w Świdnicy zorganizowali szkolenie dla pań w ramach akcji „Bezpieczna Kobieta”. Wzięły w nim udział mieszkanki powiatu, które chciały nabyć lub doskonalić swoje umiejętności m.in. z zakresu samoobrony.

To już XXI edycja „Bezpiecznej Kobiety”, której ideą jest przybliżenie kobietom zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz nabycie umiejętności odparcia ataku w przypadku zetknięcia się z czyhającym na nie niebezpieczeństwem.  
   
Podczas pierwszego spotkania uczestniczki kursu dowiedziały min. się czym jest przemoc domowa, Policjanci omówili aspekty prawne oraz możliwości instytucji Policji, Prokuratury oraz innych w zakresie pomocy osobie pokrzywdzonej. 
Kursantki dowiedziały się również czym jest przestępczość bankowa, oszustwa finansowe oraz jak bezpiecznie płacić karta płatniczą.
Z uczestniczkami kursu omówione zostały również zagadnienia związane z bezpieczeństwem osób znajdujących się w okolicznościach noszących znamiona aktu terrorystycznego.
  
Zajęcia podzielono na dwie części. Teoretyczną obejmującą omówienie przyczyn i skutków agresywnych zachowań, aspekty prawne związane z obroną konieczną oraz zagadnienia ratownictwa medycznego. Część praktyczna to symulowanie sytuacji niebezpiecznych wraz z nauką nabywania umiejętności odpowiedniej reakcji w chwili zagrożenia. 
 
Policjanci w czasie szkolenia zwracają głównie uwagę pań na aspekty prawne i praktyczne dozwolonej samoobrony.  
  
Oficer Prasowy KPP Świdnica  
st.sierż. Magdalena Ząbek 

Powiązane wiadomości