Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Broń zabezpieczono i wezwano saperów celem przekazania niebezpiecznego znaleziska. Drugi patrol został skierowany w inne miejsce, gdzie mieszkaniec naszego miasta zauważył podejrzane pojemniki po substancjach toksycznych. Teren zabezpieczono taśmą ostrzegawczą i wezwano jednostkę ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Kolejny patrol interweniował w stosunku do osoby, która nie posprzątała odchodów po swoim piesku, tym razem skończyło się na pouczeniu. Niestety, kierowca który zaparkował na terenie zielonym nie miał już tyle szczęścia. Sprawa zakończyła się mandatem karnym.

Ruszyła VI edycja Miasta Dzieci. Straż miejska przygotowała wiele atrakcji dla uczestników zabawy. Dzień pracy w naszej jednostce rozpoczął się od prawdziwej odprawy prowadzonej przez starszego inspektora Krzysztofa Grzegorczyka. Przydzielono zadania, wyznaczono rejony i wskazano dowódców patroli. Działaniami kierował dyżurny, do którego drogą radiową spływały informacje o realizowanych zadaniach. Uruchomiono mobilny punkt monitoringu wizyjnego, którego operator wypatrzył wiele nieprawidłowości.

Choć to tylko zabawa, wszyscy bardzo poważnie realizowali przydzielone zadania. Na zakończenie wizyty w terenowej Komendzie Straży Miejskiej Świdnicy każdy z uczestników zabawy otrzymał drobny upominek, komiks „EKO RADY INSPEKTORA JAŚKA”.