Świdniccy policjanci, prowadzą dzisiaj na terenie naszego powiatu działania "Bezpieczny Pieszy". Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Kolejny raz apelujemy do kierowców i pieszych!

Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzi dziś tj. 21 sierpnia br. w godz. 6.00-22.00  działania "Bezpieczny Pieszy".
 
Podczas akcji policjanci będą reagować na wszystkie, niezgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego zachowania pieszych, a także kierujących pojazdami w stosunku do tej grupy osób.
 

Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na zachowania kierowców wobec pieszych, ale tez bacznie przyglądają się czy sami piesiu nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego min. jak piesi poruszają się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, czy przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz czy stosują się do sygnalizacji świetlnej.

Po raz kolejny apelujemy!
  • Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego!
  • Należy też dbać o własne bezpieczeństwo!
  • W konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze stoi na straconej pozycji. I mimo, że winnym zdarzenia będzie kierowca, to niechroniony uczestnik ruchu, ponosi poważniejsze konsekwencje, tracąc zdrowie, a niejednokrotnie nawet życie.
 
Oficer Prasowy KPP Świdnica
sierż. szt.  Magdalena Ząbek