Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

 •  w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,    w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
 •  w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
 • w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy, Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 •  27 lutego 2020 r. 
 •  21 kwietnia 2020 r.  
 •  13 lipca 2020 r. 
 •  16 września 2020 r. 
 •  5 listopada 2020 r.
 •  30 grudnia 2020 r.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE DOLNOŚLĄSKIM

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia
przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (KLIKNIJ)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

 • Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1
 • Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31/33,
 • siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ).( w tym również w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy) 

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego (KLIKNIJ)
 • Test sprawności fizycznej (KLIKNIJ)
 • Test psychologiczny (KLIKNIJ)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (KLIKNIJ)
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (KLIKNIJ)
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (KLIKNIJ)

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • podczas spotkania z kierownictwem komendy, w której chcesz służyć. Umów się na takie spotkanie wypełniając  FORMULARZ KONTAKTOWY (KLIKNIJ)
 • osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1
 • w specjalnie zorganizowane DNI OTWARTE DLA KANDYDATA (KLIKNIJ)
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ) 
 • pod numerami telefonu: tel. (71) 340-40-44, tel. (71) 340-34-47, tel. (71) 340-48-56, tel. (71) 340-35-08
Oficer Prasowy KPP w Świdnica
sierż. szt. Magdalena Ząbek