Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy od 1 lutego 2020 roku prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz bieżącej analizy zagrożeń.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 1
Dzielnicowa mł. asp. Magdalena Kos przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowe parkowania  przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24-32
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 2
Dzielnicowy sierż. szt. Karol Morawski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się młodzieży, która dokonuje aktów wandalizmu, zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie ulicy Słobódzkiego 21 
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 3
Starszy dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Grzelak przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób które zaśmiecają miejsca publiczne w rejonie parku przyległego do budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a punktem skupu surowców wtórnych przy ulicy Saperów
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 4
Dzielnicowy mł. asp. Wojciech Zatorski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, w rejonie sklepu "Aligator" przy ul. Kopernika 22B
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 5
Dzielnicowy asp. Marek Lubera przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób, które dokonują zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie ul. Jałowcowej 20
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 6
Dzielnicowy sierż. Konrad Dyko przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nie prawidłowego parkowania przy ulicy Dalekiej 1
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 7
Starszy dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Bugajski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie  parku przy ulicy Sikorskiego,
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 8
Dzielnicowy sierż. szt. Michał Szymański przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób oraz zaśmiecania  w rejonie Placu Grunwaldzkiego i jego okolic
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 9
Dzielnicowy asp. Dawid Turczyński przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób oraz zaśmiecania w rejonie ulicy Wiśniowej 2-6
 
Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 10
Dzielnicowy asp. szt. Maciej Rzepiak przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, gromadzenia się osób w rejonie ul. Emilii Plater a Placem Józefa Piłsudskiego.
 
Dzielnicowi realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich zadaniem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.
 
Oficer Prasowy KPP Świdnica
sierż. szt. Magdalena Ząbek