Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

W związku z pracami prowadzonymi przez Komendę Główną Policji, polegającymi na modernizacji systemu resortowej łączności telefonicznej, zmienia się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji. Aby dodzwonić się do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, bądź na podległe komisariaty czy posterunki powiatu świdnickiego, należy wpisać ciąg cyfr zaczynający się od 47-87-55-xxx (z sieci krajowych), bądź +48 47-87-55-xxx (z sieci międzynarodowych).

Już teraz, można korzystać z nowych numerów telefonów, aby dodzwonić się do jednostek Policji województwa dolnośląskiego, zamiast dotychczas używanych dwucyfrowych stref numeracyjnych (na Dolnym Śląsku funkcjonują: strefa wrocławska - 71, strefa wałbrzyska – 74, strefa jeleniogórska 75, strefa legnicka – 76, strefa leszczyńska – 65 (powiat górowski), strefa kaliska - 62 (gmina Syców)), należy wybrać prefiks sieci MSWiA – 47 i numer wewnętrzny danej jednostki Policji, który był używany do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

UWAGA - nie ulegają zmianie numery alarmowe 112, obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks sieci telekomunikacyjnej MSWiA - 47, doszło do zmiany sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych. Zmianie uległy numery telefoniczne do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

Numer telefonu zaczynający się od wyróżnika 47, w zależności od operatorów poprzedzony jeszcze prefiksem międzynarodowym, dla Polski mającym postać +48, będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych.

Z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych do końca sierpnia tego roku równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Jednocześnie informujemy, że wykaz aktualnych telefonów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy znajduje się na stronie internetowej jednostki – w zakładce: Kontakt- Dane teleadresowe Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

oficer Prasowy KPP Świdnica

sierż. szt. Magdalena Ząbek

źródło:Zespół Prasowy

KWP Wrocław

Numery telefonów.