Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia

w imieniu własnym

oraz wszystkich strażników

i pracowników

Straży Miejskiej Świdnicy,

składamy moc serdecznych życzeń.

Życzymy

wielu szczęśliwie spędzonych

chwil w rodzinnej atmosferze

a w Nowym 2020 Roku

energii i optymizmu do realizacji

planów i zamierzeń

zarówno osobistych jak

i zawodowych.


Marek Fiłonowicz

Komendant Straży Miejskiej

w Świdnicy