Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Jeśli chcesz w życiu wykonywać ciekawy zawód, pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, a do tego mieć stabilną i dającą satysfakcję pracę - to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie. Nie czekaj zmień swoje życie na lepsze – zostań policjantem. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Kolejny nabór już 20 kwietnia.

Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem i nie tylko w kwestii stabilizacji zatrudnienia oraz wysokich zarobków, bo to kwota około niemal 4 tys. złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również służba w Policji daje szanse rozwoju i oczywiście awansu. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć, na to by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ :

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej są prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami na terenie naszego państwa wirusem SARS-CoV-2. Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 47 87 55 203 lub 47 87 55 339

UWAGA. Zajęcia przygotowujące do Testu Sprawności Fizycznej dla kandydatów do służby w Policji realizowane w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zostają wstrzymane do dnia 16 kwietnia 2021 roku.