Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Trwają działania informacyjno-edukacyjne pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze”, których odbiorcami są zarówno kierujący, jak i piesi. Policja przypomina uczestnikom ruchu, że wszyscy mamy prawo korzystać z drogi, jednak musimy stosować się do obowiązujących przepisów prawa.

Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowanie zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym.

  • Poruszając się po drodze jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego też nie bądźmy lekkomyślni, przewidujmy zagrożenia i respektujmy prawa innych. Ważne jest, aby każdy uczestnik ruchu zajmował część drogi przewidzianą dla niego przez infrastrukturę drogową i przepisy prawa.
  • Zbliżając się do przejścia dla pieszych kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na nie.

Pamiętajmy!

Dla każdego jest miejsce na drodze i każdy ma prawo czuć się na niej bezpieczny