Piękna polska złota jesień, mimo ciepłej palety barw, dla użytkowników dróg, jest porą roku niebezpieczną. W tym czasie warunki na drodze stają się zmienne, a przez to trudne zarówno dla kierujących, ale i dla pieszych.

Wcześnie zapadający zmrok, opady deszczu, mgła, mokra i śliska nawierzchnia, często leżące na jezdni liście mogą powodować utrudniania dla kierujących. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Korzystanie z drogi, w zmieniających się warunkach drogowych, wymaga zwiększonej uwagi jej użytkowników.


Kolejny raz, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg,funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy  apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę, życzliwość i empatię na drodze.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwarunkowane jest wieloma okolicznościami, ale w dużej mierze zależy od nas samych. Przestrzegajmy zatem elementarnych zasad bezpieczeństwa na drodze.


Kierowco samochodu, jednośladu - apelujemy do Ciebie o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym o:

  •     Dostosowanie prędkość do warunków panujących na drodze

Dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Jedź z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków na drodze, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

  •     Zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu

Utrzymuj odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

  •     W rejonie przejść dla pieszych o zachowanie szczególnej ostrożność i ustąpie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu


Pieszy uczestniku ruchu drogowego:

  •     Myśl i żyj!

Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, możesz korzystać z jezdni, idź najbliżej jej krawędzi i rozglądaj się. Korzystając z pobocza lub jezdni, chodź lewą stroną drogi. Pamiętaj, że na przejściu dla pieszych masz pierwszeństwo, ale nie oznacza to, że jesteś nieśmiertelny.

  •     Świeć przykładem - noś odblaski – bądź widoczny

Noś odblaski w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).

  •     Zadbaj o bezpieczeństwo!

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

źródło KGP