Wakacje dla wielu osób są momentem na odpoczynek, ale to też czas, kiedy przeważnie udaje nam się znaleźć chwilę na przemyślenia. Częściej niż na co dzień zastanawiamy się nad tym, co już za nami i myślimy o tym, co będziemy robić dalej. Młodzież kończąca szkołę lub Ci, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu, stoją przed prawdziwym wyzwaniem, są nim poważne decyzje niejednokrotnie wpływające na całe przyszłe życie. Chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo i móc każdego dnia nieść pomoc innym „SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA JUŻ DZIŚ I ZOSTAŃ POLICJANTEM”. Na start otrzymasz wynagrodzenie w wysokości 4228 lub 4611 złotych netto.

Dzieci podczas zabaw często wcielają się w role osób dorosłych lub swoich ulubionych bohaterów. Kierują się wtedy własną, niezmąconą jeszcze światem dorosłych wrażliwością. Duża część z nich chce pomagać innym lub wręcz ratować ich z opresji. Właśnie tak, jak robią to ich książkowi lub telewizyjni bohaterowie. Później postaci te zmieniają się, a dzieci szybko dorastają i stoją przed prawdziwie trudnymi wyborami. Zadają sobie wtedy niejednokrotnie pytanie, czy iść za marzeniami, czy wybrać bardziej bezpieczną, ale spokojną drogę. Bohaterowie filmu, który nagraliśmy właśnie dla Was – nie bali się wyzwań i ryzyka, bo chęć pomagania innym była dla nich najważniejsza. Zobacz i oceń, czy także widzisz się w tej roli, a później przeczytaj co zrobić, by zostać jednym z nas.

Satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi bywa bezcenna, a stabilne zatrudnienie i możliwość stałego rozwoju, zagwarantuje bezpieczeństwo Twojej rodzinie. Niemniej, to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Jeśli szukasz zmian w swoim dotychczasowym życiu i jesteś gotów na prawdziwe wyzwania, a także myślisz poważnie o swojej przyszłości, ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Dowiedz się, jakie mógłbyś otrzymywać wynagrodzenie i co tak naprawdę musisz zrobić, aby zostać policjantem.

Krok pierwszy


Kontakt z pracownikami Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują kandydatów w budynku przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, albo z pracownikiem z dowolnej komendy miejskiej lub komendy powiatowej w pobliżu miejsca zamieszkania.

KLIKNIJ – POZNASZ ADRESY I TELEFONY DO KOMEND MIEJSKICH ORAZ POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Mając na uwadze sytuację pandemiczną, osoby zainteresowane powinny na kilka dni przed spotkaniem, umówić się z policyjnymi specjalistami do spraw doboru do służby, którzy to podczas takiej rozmowy, zawsze chętnie odpowiedzą kandydatom na każde pytanie.

Zanim pójdziesz na spotkanie

Ponieważ zawsze warto być odrobinę przygotowanym do rozmowy, proponujemy zatem, abyś przeczytał kilka informacji na temat służby w Policji oraz procesu samej rekrutacji, a wtedy będziesz wiedział, co dokładnie Cię interesuje i co jeszcze chcesz wiedzieć. Wszelkie informacje znajdziesz w linku KLIKNIJ, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ NA STRONĘ ZE SZCZEGÓŁAMI


Jaka jest służba w Policji

Zwróć uwagę na to, że służba w naszych szeregach, daje na co dzień niepowtarzalną szansę rozwoju zawodowego, a liczna oferta szkoleń resortowych, stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Możesz być policjantem w pionie prewencji, kryminalnym lub logistyki, a ilość stanowisk, które czekają być może właśnie na Ciebie i różnorodność zadań, jakie będziesz mógł wykonywać w służbie sprawi, że mimo upływu lat, nie będziesz się nudził.

Jakie powinieneś mieć wykształcenie i czy będziesz mógł kontynuować rozpoczętą edukacje

Niezależnie od wykształcenia, jakie obecnie posiadasz (minimum średnie), możesz wstąpić do służby i nadal kontynuować edukacje na wybranym przez siebie kierunku. Jeśli rozpocząłeś już wcześniej naukę, przełożeni postarają się dostosować Twój grafik służby tak, abyś mógł ją kontynuować. Jeśli nie, zawsze możesz rozważyć rozpoczęcie nieodpłatnej edukacji i skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nasza formacja i zawód Policjant

Pamiętaj, że zostając policjantem, staniesz się członkiem ponad 100-tysięcznej formacji, której głównym celem jest pomaganie obywatelom i dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wymagający i dający też dużo w zamian. Codzienna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i niejednokrotnie wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy - bywa przecież bezcenna.

Co dalej po pierwszej rozmowie

Przyjęte obecnie rozwiązania prawne, umożliwiają kandydatom do służby w Policji osobisty kontakt z pracownikiem komórki do spraw doboru, który chętnie podpowie, jakie dokumenty należy złożyć, aby przejść do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Jakie będą etapy procesu rekrutacji

Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU WIEDZY

Test sprawności fizycznej
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test psychologiczny
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU PSYCHOLOGICZNEGO

Rozmowa kwalifikacyjna
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOMISJI LEKARSKIEJ

Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Kto może pełnić służbę w Policji

    • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    • korzystający z pełni praw publicznych,
    • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
    • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
    • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ile będziesz zarabiał niosąc pomoc innym i dbając o ich bezpieczeństwo

Poniżej podano średnie kwoty uposażenia funkcjonariuszy według grup zaszeregowania w wysokości brutto i netto. Na wysokość pensji mundurowego ma również wpływ wysługa lat. Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia za pracę osoby, która nie ukończyła 26 roku życia, nie jest potrącany podatek dochodowy.
    • Kursant (I grupa zaszeregowania) w stopniu posterunkowego podczas pobytu na kursie podstawowym, gdzie ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie - około 4.447 złotych brutto (3913 złotych netto),
    • Policjant (II grupa zaszeregowania) w stopniu starszego posterunkowego - około 5.067 złotych brutto (4.459 złotych netto),
    • Referent (III grupa zaszeregowania) w stopniu sierżanta - około 5611 złotych brutto (4937  złotych netto),
    • Dzielnicowy/Kontroler Ruchu/Przewodnik psa/Pomocnik Oficera Dyżurnego (IV grupa zaszeregowania) w stopniu młodszego aspiranta - około 6.078 złotych brutto (5.349 złotych netto),
    • Detektyw/Asystent/Starszy Dzielnicowy (V grupa zaszeregowania) w stopniu aspiranta - około 6.387 złotych brutto (5.620 złotych netto),
    • Specjalista/Kierownik ogniwa/Zastępca lub Oficer Dyżurny (VI grupa zaszeregowania) w stopniu aspiranta sztabowego/podkomisarza - około 6.925 złotych brutto (6.094 złote netto),

Czy funkcjonariusz oprócz pensji otrzymuje jeszcze inne dodatki

Policjanci otrzymują miedzy innymi:

    • nagrodę roczną, czyli tzw. trzynastkę i jest ona w wysokości jednej uśrednionej pensji,
    • ekwiwalent wysokości około 2 tysięcy złotych rocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów umundurowania, bo pierwszy komplet otrzymują bezpłatnie,
    • coroczną dopłatę do wypoczynku w wysokości około 300 złotych na członka rodziny,
    • jednorazowy dodatek na zagospodarowanie (w wysokości średniej pensji), który otrzymywany w momencie przejścia ze służby przygotowawczej do służby stałej, czyli po 3 latach pracy,
    • jednorazowy dodatek na zakup mieszkania w wysokości około 4500 złotych na osobę w rodzinie, a policjanci nieposiadający mieszkania, którzy są już w służbie stałej, czyli po 3 latach - mogą otrzymywać wsparcie comiesięczne w wysokości około 200 złotych.
    • funkcjonariusze, którzy do swojej jednostki dojeżdżają z innej miejscowości, mogą także otrzymać zwrot kosztów biletu komunikacji zbiorowej.

Jeżeli dokładnie zapoznałeś się z informacjami znajdującymi się powyżej, sam możesz wyciągnąć własne wnioski, czy służba w Policji jest tym, co chciałbyś robić w przyszłości. W ubiegłym roku do dolnośląskich policjantów dołączyło blisko 800 nowych funkcjonariuszy, ten fakt tylko potwierdza, że służba w naszej formacji jest coraz bardziej atrakcyjna. Każdego dnia daje dużo satysfakcji z niesienia pomocy innym, ale też pozwala rozwijać swoje pasje i zapewnić byt własnej rodzinie.

źródło KWP Wrocław

Film https://youtu.be/nH_NST3w1tw