Hejt jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Stosują go również młodzi ludzie. Dlatego, w ramach szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.

źródło: dolnośląska policja

Film 411-67482.mp4

Pobierz plik 411-67482.mp4 (format mp4 - rozmiar 12.2 MB)