Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy poszukują ŁUKASZA OSIŃSKIEGO, za którym Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków wystawił list gończy.

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do osób, które mogą znać miejsce pobytu ŁUKASZA OSIŃSKIEGO  lub do samego zainteresowanego o bezpośredni kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy pod numerem telefonu 47 87 552 27 (w dni robocze w godz. 7:30-15:30) oraz całodobowo z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 87 552 00  lub 47 87 552 19.

OSIŃSKI ŁUKASZ, lat 42 – poszukiwany na podstawie art. 58 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - wbrew przepisom ustawy, Art. 56 ust. 3 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej ilości albo uczestniczenie w takim obrocie, wbrew przepisom art. 33-35 i 37

mł. asp. Magdalena Ząbek

Oficer Prasowy KPP Świdnica