• ŚWIDNICCY FUNKCJONARIUSZE PONOWNIE OSTRZEGAJĄ PRZED OSZUSTAMI, którzy metodą „na policjanta”, „na wnuczka” lub „na pracownika administracji” chcą oszukać seniorów. W dalszym ciągu przestępcy wykorzystują dobre serce, łatwowierność i stan zdrowia osób starszych. Prosimy o przekazywanie informacji rodzicom, dziadkom, sąsiadom, a także wszystkim tym mieszkającym samotnie o możliwości wykorzystania ich życzliwości i zaufania do popełnienia przestępstwa na ich szkodę. NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ, NIE DAJMY OSZUKAĆ NASZYCH BLISKICH!