Jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą satysfakcję pracę - to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie. Po ukończeniu szkolenia podstawowego będziesz zarabiać 4642,69 zł netto, a jeśli nie masz ukończonych 26 lat na rękę otrzymasz 4967,69 zł. Pokazuje to, że służba w naszej formacji jest coraz bardziej atrakcyjna finansowo, ale przede wszystkim daje dużo satysfakcji i jest też miejscem, gdzie można rozwijać swoje pasje i niemal każdego dnia nieść pomoc innym. Nie czekaj, zgłoś się do nas już teraz i zmień swoje życie na lepsze – wstąp do Policji.

Jeśli chcesz mieć stabilne warunki pracy i czujesz, że ten zawód jest dla Ciebie – spiesz się, zrób kolejny krok i złóż podanie już teraz.  Spróbuj, bo naprawdę warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Zostając policjantem, tworzysz ponad 100-tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów. Po ukończeniu kursu podstawowego otrzymasz uposażenie w kwocie 4642,69 zł netto + dodatek za wysługę lat, natomiast jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia otrzymasz uposażenie na poziomie 4967,69 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 47 87 552 03 lub 47 87 553 38.

Przypominamy, że policjantem może zostać:

 •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •     posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 •     nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •     korzystający z pełni praw publicznych;
 •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Najbliższy termin przyjęć do Policji:

 • 5 maja 2023 r.
 • 3 lipca 2023 r.
 • 23 sierpnia 2023 r.
 • 27 października 2023 r.
 • 28 grudnia 2023 r.

mł. asp. Magdalena Ząbek

Oficer Prasowy KPP Świdnica