ŚWIDNICCY FUNKCJONARIUSZE PONOWNIE OSTRZEGAJĄ PRZED OSZUSTAMI, którzy metodą „na policjanta”, „na wnuczka” lub „na pracownika administracji” chcą oszukać seniorów. W dalszym ciągu przestępcy wykorzystują dobre serce, łatwowierność i stan zdrowia osób starszych. Prosimy o przekazywanie informacji rodzicom, dziadkom, sąsiadom, a także wszystkim tym mieszkającym samotnie o możliwości wykorzystania ich życzliwości i zaufania do popełnienia przestępstwa na ich szkodę. NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ, NIE DAJMY OSZUKAĆ NASZYCH BLISKICH!

Schemat działania sprawców tego typu przestępstw jest zawsze podobny. Najpierw dzwoni rzekomo policjant, prokurator, pracownik banku informując, że nasze konto zostało np. przejęte przez oszustów i żeby nie stracić pieniędzy należy je jak najszybciej wypłacić i przekazać odpowiednim służbom, które zwrócą je po zakończonej akcji.

Telefonować może też fałszywy(a) wnuczek, wnuczka, ktoś z rodziny, kto uczestniczył w wypadku drogowym. Następnie żeby uniknąć kary więzienia należy "zorganizować" pieniądze na uniknięcie konsekwencji prawnych takiego zdarzenia.

Sposobów, metod i form działania przestępców jest bardzo wiele. Cel mają tylko jeden – żerując na ufności i niewiedzy ofiar wyłudzić od nich jak najwięcej pieniędzy, często oszczędności całego życia.

Dlatego rozmawiajmy z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi i ostrzegajmy ich przed tego oszustami. Każdy tego typu przypadek zgłaszajmy w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem alarmowym 112.

Przypominamy, że:

POLICJA NIGDY NIE PROSI O PRZEKAZYWANIE PIENIĘDZY!

POLICJA NIGDY NIE INFORMUJE O PROWADZONYCH AKCJACH!


mł. asp. Magdalena Ząbek

Oficer Prasowy KPP Świdnica