Na terenie powiatu świdnickiego regularnie ujawniane są różnego rodzaju niewybuchy, pochodzące z okresu II wojny światowej. Pomimo iż stare, zardzewiałe i na pozór niegroźne, w rzeczywistości, pomimo upływu lat, nadal mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego też świdniccy policjanci apelują o rozwagę i ostrożność w przypadku odnalezienia takich przedmiotów. Nie przenośmy ich, nie dotykajmy ich – a o takim znalezisku należy od razu powiadomić policję.

Nastała wiosna, a to to oznacza prace porządkowe na polach, placach, łąkach, ogrodach działkowych czy innych terenach zielonych, podczas których można znaleźć niewybuchy z czasów II wojny światowej.

Wczoraj w godzinach popołudniowych podczas prac polowych na terenie gminy Świdnica w miejscowości Słotwina ujawniony został niewybuch,a kilka godzin później taki sam przedmiot znaleziony został na terenie ogrodów działkowych w Strzegomiu.

O ujawnionych przedmiotach natychmiast został powiadomiony dyżurny świdnickiej komendy Na miejsce skierowani zostali policjanci z grupy minersko – pirotechnicznej, którzy potwierdzili fakt ujawnienia niewybuchów w postaci skorodowanych pocisków moździerzowych, pochodzących najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.

Miejsca zostały zabezpieczone do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Głogowa, który przejął niebezpieczne znaleziska.

Pamiętaj!

Dlatego też apelujemy o rozwagę i ostrożność w przypadku odnalezienia takich przedmiotów. W żadnym wypadku nie próbujmy ich na własną rękę odkopywać, przenosić, czy też  rozbrajać. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem. Poza faktem, iż ryzykujemy własnym życiem i zdrowiem, mogą nas wówczas spotkać także sankcje karne.

Apelujemy, aby w przypadku znalezienia niewybuchu lub przedmiotu który go przypomina, bezwzględnie zachować szczególną ostrożność i natychmiast powiadomić policję.

Oficer Prasowy KPP Świdnica

mł. asp. Magdalena Ząbek