LIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 26 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy rozpocznie się LIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni zapoznają się z analizą stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2022. Rozpatrywać będą 9 projektów uchwał.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Pafalu; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Towarowa – Składowa; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Świdnicy.

Porządek obrad:

Porządek obrad sesji RM