Jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą satysfakcję pracę - to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie. Po ukończeniu szkolenia podstawowego jeśli masz skończone 26 lat będziesz zarabiać 4930 zł netto zł , a jeśli nie masz ukończonych 26 lat na rękę otrzymasz 5320 zł. Pokazuje to, że służba w naszej formacji jest coraz bardziej atrakcyjna finansowo, ale przede wszystkim daje dużo satysfakcji i jest też miejscem, gdzie można rozwijać swoje pasje i niemal każdego dnia nieść pomoc innym. Nie czekaj, zgłoś się do nas już teraz i zmień swoje życie na lepsze – wstąp do Policji.

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów.

Informujemy, że każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje na start uposażenie w wysokości 4930 złotych netto, a Ci funkcjonariusze, którzy nie ukończyli 26 roku życia - 5300 złotych netto. Natomiast policjanci pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdy już zakończą kurs podstawowy, otrzymają uposażenie w wysokości 5750 złotych netto, a Ci funkcjonariusze mający powyżej 26 lat - 5320 złotych netto.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 47 87 552 03 lub 47 87 553 38 lub na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA/SŁUŻBA W POLICJI.

Przypominamy, że policjantem może zostać:

  •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  •     posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  •     nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  •     korzystający z pełni praw publicznych;
  •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Kolejne przyjęcia zaplanowane zostały na koniec grudnia 2023 roku, a więc serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do zapoznania się już teraz z warunkami służby w Policji.

  • 28 grudnia 2023 r.

mł. asp. Magdalena Ząbek

Oficer Prasowy KPP Świdnica