Mrozy nie przeszkadzają: Trwa remont drogi nr 1994D w Chwałków
Mimo niskich temperatur, nasz powiat wciąż rozwija swoją infrastrukturę drogową. Roboty drogowe na terenie Powiatu Świdnickiego nie ustają, a aktualnie realizowany projekt dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1994D, co stanowi istotną inwestycję dla lokalnej społeczności.
  1. Trwa remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku Chwałków – granica powiatu, o długości ponad 1 km.
  2. Prace remontowe obejmują znaczący zakres działań, finansowanych z budżetu prawie 4,6 mln zł.
  3. Powiat Świdnicki zainwestował w latach 2018-2023 niemal 60 mln zł na remonty dróg, co pozwoliło na odnowienie ponad 70 km infrastruktury.
  4. Starosta Świdnicki, Piotr Fedorowicz, podkreśla, że jest to kolejna, ale nie ostatnia inwestycja drogowa w regionie.
  5. Projekt otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023/2024 w wysokości ponad 3,6 mln zł.
  6. Wartość całkowita remontu wynosi 4.580.913,17 zł, z czego wkład własny to 916.182,63 zł.

W obliczu trudnych warunków zimowych, kontynuacja prac drogowych na terenie powiatu zdaje się niemal heroiczna. Niezależnie od pogody, ekipy budowlane nie zwalniają tempa, dążąc do poprawy jakości dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników. To właśnie ta determinacja podkreśla zaangażowanie lokalnych władz w rozwój infrastruktury, skierowaną na poprawę życia mieszkańców.

Do tej pory, dzięki systematycznym inwestycjom, nasze drogi stały się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu. Jak podkreśla Piotr Fedorowicz, Starosta Świdnicki, realizowane projekty nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale również układają się w długofalową wizję rozwijającego się regionu, stając się solidną podstawą dla przyszłych przedsięwzięć.

Wsparcie finansowe na obecny remont z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest kolejnym dowodem na to, że nasze wyzwania i potrzeby są zauważane i wspierane przez władze centralne. Dzięki tym środkom, możemy realizować projekty o znaczeniu kluczowym dla naszego powiatu, nie obciążając nadmiernie lokalnego budżetu.

Entuzjazm i pozytywna energia z jaką starostwo podchodzi do projektów remontowych, inspirują i pokazują, że nawet w trudnych czasach można skutecznie działać na rzecz społeczności. Nasze drogi to nie tylko asfalt, to żyły powiatu, które łączą nas wszystkich – zarówno dosłownie, jak i w przenośni.


Wg inf z: Powiat