Konsultacje z NGO w sprawie Programu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących nowego projektu Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026. To ważna okazja, aby wyrazić swoje opinie i wpłynąć na kształtowanie planów wsparcia rodzin zastępczych w naszym regionie.
  1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi.
  2. Projekt programu na lata 2024-2026.
  3. Możliwość zgłaszania uwag.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) ogłosiło rozpoczęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje te dotyczą projektu Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026. Jest to ważny proces, który pozwala na zebranie opinii i sugestii od mieszkańców, a zwłaszcza od tych, którzy bezpośrednio współpracują z rodzinami zastępczymi.

Program ten ma na celu wsparcie rodzin zastępczych i zapewnienie im niezbędnych zasobów do opieki nad dziećmi. W ramach konsultacji, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, które zostaną uwzględnione przy finalizowaniu programu. To kluczowy moment, aby głosy lokalnych społeczności były słyszalne i miały realny wpływ na politykę społeczną powiatu.

Warto podkreślić, że takie konsultacje to doskonała okazja dla organizacji pozarządowych, aby przedstawić swoje doświadczenia i potrzeby. W ten sposób program będzie mógł lepiej odpowiadać na rzeczywiste wyzwania, z jakimi borykają się rodziny zastępcze.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane organizacje do aktywnego udziału w tym procesie. Państwa głos może przynieść realne zmiany i poprawić funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej w naszym powiecie.


Na podst. Powiat