Ostrzeżenie dla kierowców: Zwolnij w niebezpiecznych punktach do 2 czerwca 2024
W ramach nowej akcji "Zwolnij – niebezpieczny punkt", kierowcy będą ostrzegani o miejscach, gdzie dochodzi do wielu wypadków. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa na drogach, a jej realizacja potrwa do 2 czerwca 2024 roku.
  1. Współpraca Biura Ruchu Drogowego KGP i firmy Neptis S.A. (operator Yanosika).
  2. Analiza najniebezpieczniejszych odcinków dróg z lat 2021-2023.
  3. Ostrzeżenia w aplikacji Yanosik o zbliżaniu się do niebezpiecznych miejsc.
  4. Emitowanie spotów akcji na ekranach LED przez firmę Screen Network S.A.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (KGP) we współpracy z firmą Neptis S.A., operatorem komunikatora Yanosik, rozpoczęło pilotażową akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Zwolnij – niebezpieczny punkt”. Inicjatywa, która potrwa do 2 czerwca 2024 roku, ma na celu informowanie kierowców o szczególnie niebezpiecznych miejscach na drogach i zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi.

Analiza danych dotyczących wypadków drogowych przeprowadzona przez Biuro Ruchu Drogowego KGP obejmowała lata 2021-2023. Na tej podstawie wytypowano 535 najbardziej niebezpiecznych lokalizacji, w tym pięciokilometrowe odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, gdzie doszło do co najmniej trzech wypadków drogowych.

Kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik będą otrzymywać ostrzeżenia o zbliżaniu się do niebezpiecznych miejsc. Informacje będą przekazywane zarówno w formie komunikatów głosowych, jak i tekstowych, co ma na celu zwiększenie czujności i zmniejszenie prędkości w tych newralgicznych punktach.

Warto podkreślić, że głównymi przyczynami wypadków drogowych są nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak to właśnie przekraczanie dozwolonych limitów prędkości prowadzi do największej liczby ofiar. Przypominanie kierowcom o zgubnych skutkach nadmiernej prędkości, niezależnie od warunków atmosferycznych i rodzaju drogi, jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa.

Do akcji włączyła się również firma Screen Network S.A., która emituje spoty akcji na ekranach LED rozmieszczonych przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych. Dzięki temu kampania ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i wpłynąć na ich zachowanie na drogach.


KPP Świdnica