Miasto wspiera ogrody działkowe: przyznano dotacje na modernizację
Świdnickie rodzinne ogrody działkowe otrzymały wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury. Dzięki miejskim dotacjom, osiem ogrodów będzie mogło zrealizować niezbędne modernizacje i inwestycje, które poprawią komfort użytkowników.
  1. Osiem ogrodów działkowych otrzymało dofinansowanie.
  2. Łączna kwota dotacji wynosi 59 150 zł.
  3. Wsparcie przeznaczone na różnorodne inwestycje infrastrukturalne.
  4. Dotacje pokrywają w większości 50% wartości inwestycji.

W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 59 150 złotych na wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych. Środki te są wykorzystywane między innymi na remonty, budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych oraz modernizację sieci energetycznych i wodociągowych.

Dotacja w wysokości 10 000 zł pozwoli Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Księcia Bolko na naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej. Na ten sam cel 10 000 zł otrzymał także ROD „ŚFUP”. ROD „Aster” i ROD „Tulipan” zainwestują odpowiednio 10 000 zł oraz 6 000 zł w utwardzenie terenu pod kontenerami na śmieci.

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” otrzymał 3 150 zł na modernizację sieci wodociągowej. Członkowie ROD „Irys” przeznaczą otrzymane 5 000 zł na wykonanie ogrodzonego boksu na odpady segregowane. Stowarzyszenie Ogrodowe ROD „Pod Grzybem” zainwestuje 5 000 zł w zakup i montaż drzwi przeciwwłamaniowych do świetlicy ogrodu, a ROD „Pod Dębem” 10 000 zł na wymianę skrzynek energetycznych.

-Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych przyznano już piąty raz w naszym mieście. Zainteresowanie tą formą wsparcia zawsze jest duże, gdyż pozwala ono na stopniową poprawę infrastruktury ogrodowej. W tym roku pozytywnie zaopiniowano wszystkie osiem wniosków, a przyznane środki stanowią w większości 50% wartości inwestycji– mówi Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych.

Decyzje o przyznaniu dotacji dla ogrodów działkowych świadczą o tym, jak ważna jest troska o zrównoważony rozwój przestrzeni rekreacyjnych w naszym mieście. Dzięki tym środkom, ogrody będą mogły kontynuować swoje działania na rzecz społeczności, zapewniając lepsze warunki do wypoczynku i rekreacji.


Źródło: UM Świdnica