Bezpłatna infolinia 800 201 211 – porady prawne i psychologiczne dla mieszkańców
Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” uruchomiło nową, bezpłatną infolinię, która ma na celu wspieranie osób potrzebujących porad prawnych, psychologicznych i zawodowych. Projekt „Świadomy Obywatel – Prawo do Porady” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności i oferuje kompleksową pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Nowa infolinia dla potrzebujących wsparcia prawnego i psychologicznego

W ramach programu „Świadomy Obywatel – Prawo do Porady” uruchomiona została bezpłatna infolinia 800 201 211. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, mieszkańcy mają teraz dostęp do szerokiej gamy usług doradczych. Pracujący na infolinii prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi i pedagodzy oferują nie tylko porady, ale również realną pomoc w rozwiązaniu problemów.

Kto może skorzystać z pomocy?

Projekt skierowany jest głównie do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin borykających się z różnymi problemami życiowymi. W szczególności program ma na celu wsparcie osób zmagających się z uzależnieniami, przemocą domową, wykluczeniem społecznym czy zagrożeniem bezdomnością. To także pomoc dla rodzin z problemami wychowawczymi, skazaniami czy potrzebujących interwencji kryzysowej.

Kompleksowa pomoc dla najbardziej potrzebujących

Infolinia 800 201 211 to nie tylko miejsce, gdzie można uzyskać poradę. Zespół specjalistów pracujących w ramach projektu zapewnia kompleksowe wsparcie, które nie ogranicza się jedynie do konsultacji. W razie potrzeby tworzone są zespoły wsparcia, które pomagają w rozwiązaniu konkretnych problemów. Dzięki temu osoby potrzebujące mogą liczyć na pełne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Projekt „Świadomy Obywatel – Prawo do Porady” to ważna inicjatywa, która może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia wielu mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu specjalistów i wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności, pomoc jest dostępna dla wszystkich, którzy jej najbardziej potrzebują.


Źródło: Powiat