Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzymy, aby Święta...
Pomimo, iż zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta stosuje się do obowiązujących...