Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Straż Miejska w Świdnicy prowadzi nabór kandydatów na stanowisko aplikanta, dwa etaty. Jeżeli szukasz niebanalnej pracy, trudnych wyzwań, stabilizacji finansowej, chcesz poznać szeroki zakres zagadnień prawnych, poznać techniki interwencyjne, a jednocześnie spełniasz podstawowe wymogi, zainteresuj się tym ogłoszeniem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

• posiada obywatelstwo polskie,

• ukończyła 21 lat,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• posiada co najmniej wykształcenie średnie,

• cieszy się nienaganną opinią,

• jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu

za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany naszą propozycją zadzwoń i dowiedz się więcej lub umów spotkanie.

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Edward Świątkowski Kierownik Referatu Służby Patrolowej tel. 74 851 56 73, www.sm.swidnica.pl

Więcej informacji pod adresem:

ttp://bip.swidnica.nv.pl/sm,m,12765,nabor-na-stanowiska.html