Czym jest i jak działa biznes franczyzowy?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na zasadach franczyzy to niezwykle korzystna opcja, która jednak wciąż pozostaje niedoceniana przez polskich przedsiębiorców. Warto wspomnieć, że pod tym względem rodzimy rynek wyraźnie odróżnia się chociażby od rynku krajów Europy Zachodniej, gdzie rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej w ramach franczyzy stanowi rozwiązanie o charakterze właściwie standardowym.

Według zdania ogromnej większości ekonomistów oraz analityków gospodarczych, podstawową przyczyną opisywanej sytuacji jest po prostu wciąż niski poziom wiedzy, jaki młodzi polscy przedsiębiorcy posiadają na temat franczyzy. Według stereotypowego przekonania, biznes franczyzowy jawi się jako skomplikowany mechanizm, wymagający spełnienia wielu rozmaitych wymogów oraz znacznie trudniejszy w biznesowej praktyce, niż ma to miejsce w przypadku prowadzenia własnej firmy na tradycyjnych zasadach. Warto więc wyraźnie zaznaczyć, że tego rodzaju obiegowe przekonania są jak najbardziej błędne: biznes franczyzowy naprawdę nie jest niczym skomplikowanym, a co więcej: jest to wyjątkowo atrakcyjna a zarazem bezpieczna opcja dla początkujących przedsiębiorców.

Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się poddać analizie najważniejsze wątpliwości, jakie mogą się tutaj pojawiać.

Czym jest i jak działa biznes franczyzowy?

Jak już sama nazwa wskazuje, franczyza polega po prostu na swego rodzaju dzierżawieniu prawa do korzystania z marki. Mówiąc prościej: znana i większa firma na określonych warunkach udostępnia poszczególnemu przedsiębiorcy prawo do korzystania z jej szyldu. Jakie natomiast warunki trzeba spełnić, aby móc prowadzić swój biznes franczyzowy? Przede wszystkim warunki te polegają na:

  1. Regularnym oddawaniu franczyzodawcy określonej części osiąganych przez nas zysków lub dochodów
  2. Konieczności świadczenia usług w sposób, który nie wpłynie w sposób negatywny na renomę franczyzodawcy
  3. Konieczność stosowania się do gotowych szablonów, na przykład w zakresie wizerunku lokalu, stroju pracowników itd.

Najważniejsze zalety franczyzy

Przedsiębiorcy zastanawiający się nad tym, czy założyć własny biznes franczyzowy, bardzo często żywią obawy związane z koniecznością oddawanie franczyzodawcy części osiąganych przez siebie zysków lub dochodów. Praktyka pokazuje jednak, że zalety franczyzy zdecydowanie przeważają nad jej mankamentami, zaś przedsiębiorcy działający w ten sposób osiągają znacznie lepsze rezultaty finansowe, niż przedsiębiorcy próbujący budować własną markę.

Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim, biznes franczyzowy z definicji polega na tym, że nie musimy inwestować środków szeroko rozumiany marketing: nasz biznes jest rozpoznawalny już od samego początku, jako że działamy pod szyldem znanej marki. Oprócz tego, warto wspomnieć, iż firmy udzielające franczyzy bardzo często oferują swoim franczyzobiorcom złożone systemy poradnictwa oraz wsparcia, na przykład w zakresie prowadzenia księgowości, rekrutacji pracowników, wyboru lokalizacji lokalu czy też możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju kursach oraz szkoleniach.

Więcej informacji

Więcej informacji o franczyzie znajdziesz na stronie Franczyza w Polsce - dowiedz się więcej o biznesie