Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Ochroniarz – opis zawodu

Praca ochroniarza, choć w dużym uproszczeniu sprowadza się zawsze do tego samego, czyli ochrony osób, mienia lub nieruchomości przed włamaniem, lub atakiem, posiada kilka stopni uprawnień i tym samym odmian jego wykonywania. Pracownicy ochrony bez stosownej licencji mogą pełnić funkcje stróżów nocnych w mniej istotnych placówkach z punktu widzenia interesu publicznego. Odpowiednie stopnie wykształcenia i zdobywania licencji, w tym do ochrony VIP – ów, obsługi technicznej czy używania broni pozwalają na zabezpieczanie imprez masowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów strategicznych i objętych szczególną ochroną państwową. Chronić można też osoby prywatne lub te, którym przyznana została specjalna ochrona przez sąd. Praca polega często na patrolowaniu wskazanego terenu, przewidywaniu potencjalnych zagrożeń, wyłapywaniu ich i zaradzaniu im w sposób dozwolony przez prawo i stopień uprawnień.

Szczegóły pracy ochroniarza szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zlecenia.pl/blog/jak-wyglada-praca-jako-ochroniarz-sprobuj-swoich-sil-w-ochronie/

Ochroniarz – wymagania zawodowe

By pracować jako ochroniarz, w każdym szczeblu trzeba mieć ukończone odpowiednio 18 – 21 lat, nie być karanym, być polskim (lub państwa UE czy EFTA) obywatelem oraz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. By wykonywać pracę pracownika ochrony bez licencji, wystarczą predyspozycje osobowościowe – sprawność fizyczna, spostrzegawczość, zapobiegliwość, cierpliwość, świetny wzrok i słuch oraz umiejętność improwizacji. To jednak bardzo ograniczona forma pracy. Ochroniarz z odpowiednimi uprawnieniami powinien ukończyć przynajmniej dwuletnią szkołę policealną na kierunku pracownik ochrony. Tego typu uprawnienia daje też służba mundurowa w Policji lub wojsku. W ramach szkoleń pracownik ochrony przechodzi przez testy sprawnościowe, strzeleckie czy psychologiczne. Może wtedy w swojej pracy stosować przemoc fizyczną, używać broni oraz chronić szerszą ilość obiektów lub osób.

Więcej o tym jak zostać ochroniarzem przeczytasz na https://www.zlecenia.pl/blog/jak-zostac-ochroniarzem-zobacz-co-zrobic-by-pracowac-jako-ochroniarz/.

Ochroniarz – warunki pracy

Praca najczęściej ma charakter monotonny, choć tylko pozornie. Choć zagrożenia nie występują często, pracownik ochrony musi stale być skupionym i nastawionym na obserwację i wyczuwanie zagrożeń. Praca często też odbywa się w nocy, w weekendy i święta. Zwłaszcza jeśli chronione są strategiczne obiekty lub osoby. To zajęcie dla osób o mocnych nerwach, cierpliwych i potrafiących improwizować w przypadku zagrożeń. Oczywiście ochroniarz narażony jest na ataki zagrażającego jego życiu i zdrowiu, co jest wpisane w ten zawód.

Ochroniarz – zatrudnienie i zarobki

Zatrudnienie znaleźć można, w zależności od poziomu uprawnień, w firmach handlowych, kulturalnych, finansowych, magazynach, portach albo fabrykach. Pracę ochroniarza wykonują też służby chroniące VIPy – i przedstawicieli administracji publicznej. Istnieje też spore pole do popisu dla sektora prywatnego – istnieją liczne firmy ochroniarskie, które wykonują podobne usługi dla poszczególnych klientów. Taka firma jednak musi mieć na działalność zgodę komendanta wojewódzkiego Policji. Przeciętne zarobki pracownika ochrony z licencją wynoszą około 3500 zł netto.