Czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu frankowego?

Problemy frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, zdają się nie mieć końca. Od lat walczą oni o sprawiedliwość, próbując udowodnić, że zostali przez banki celowo wprowadzeni w błąd i oszukani. W ostatnich latach ich sytuacja zaczęła powoli ulegać poprawie, zwłaszcza dzięki wyrokom wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w dużym stopniu otworzył im drogę do walki z bankami w sądach. Niestety w dalszym ciągu pojawia się wiele wątpliwości oraz pytań, na które brakuje jednoznacznych odpowiedzi.

  • O co walczą frankowicze?
  • Czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu frankowego?
  • Kiedy pozwać bank – przed czy po spłacie kredytu?

O co walczą frankowicze?

W tej chwili frankowicze mają do wyboru dwa rozwiązania. Idąc do sądu, mogą walczyć o to, by umowa kredytowa, jaką zawarli z bankiem, została unieważniona, bądź też o to, aby usunięte z niej zostały nieuczciwe zapisy. To drugie rozwiązanie potocznie określane jest jako „odfrankowienie” kredytu. To, która z tych opcji jest korzystniejsza z punktu widzenia klientów banków, stanowi temat dyskusji, a prawnicy zalecają podejście indywidualne i ocenę każdej sprawy osobno, na podstawie zapisów zawartych w poszczególnych umowach.

Biorąc pod uwagę, że sprawy dotyczące kredytów we frankach są trudne i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, najlepszym rozwiązaniem jest walka o kredyt frankowy z pomocą Kancelarii z Wrocławia, np. kancelariakredytobiorcy.pl.

Czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu frankowego?

Wielu frankowiczów obawia się, że spłacenie całego kredytu, pozbawi ich możliwości dochodzenia od banku roszczeń związanych z tym kredytem. Na szczęście wcale tak nie jest, różnica polega jednak na tym, czego mogą żądać i co mogą uzyskać od banku względem osób, które cały czas spłacają swoje zobowiązania.

Po spłaceniu całego kredytu nie wiąże nas już z bankiem żadna relacja, w związku z tym możliwe jest złożenie do sądu powództwa o zapłatę, czego efektem może być zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty różnicy między kwotą wypłaconą przez bank a kwotą wpłaconą przez konsumenta.

Kiedy pozwać bank – przed czy po spłacie kredytu?

Teoretycznie walka z bankiem w sądzie w trakcie spłaty kredytu może być ryzykowna i skutkować wypowiedzeniem zawartej umowy kredytowej, co niekoniecznie jest korzystne z punktu widzenia frankowiczów. Z drugiej jednak strony, odsuwanie w czasie złożenia pozwu również może przynieść negatywne skutki. Nikt nie da gwarancji, że za kilka lat osoby pokrzywdzone przez banki nadal będą miały przewagę, a orzecznictwo sądów będzie w większości po ich stronie.

Jak już wspomnieliśmy, każdy przypadek należy analizować indywidualnie. Znaczenie ma zarówno kwota zaciągniętego kredytu, jak i to, ile jeszcze rat pozostało do spłaty, a co za tym idzie – jak długo będzie jeszcze trwać spłacanie kredytu we frankach. Rzetelnej oceny sytuacji najlepiej szukać u doświadczonych prawników, którzy na co dzień zajmują się podobnymi sprawami. Podejmowanie decyzji na własną rękę może okazać się bardzo ryzykowne.