Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu frankowego?

Problemy frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, zdają się nie mieć końca. Od lat walczą oni o sprawiedliwość, próbując udowodnić, że zostali przez banki celowo wprowadzeni w błąd i oszukani. W ostatnich latach ich sytuacja zaczęła powoli ulegać poprawie, zwłaszcza dzięki wyrokom wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w dużym stopniu otworzył im drogę do walki z bankami w sądach. Niestety w dalszym ciągu pojawia się wiele wątpliwości oraz pytań, na które brakuje jednoznacznych odpowiedzi.

  • O co walczą frankowicze?
  • Czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu frankowego?
  • Kiedy pozwać bank – przed czy po spłacie kredytu?

O co walczą frankowicze?

W tej chwili frankowicze mają do wyboru dwa rozwiązania. Idąc do sądu, mogą walczyć o to, by umowa kredytowa, jaką zawarli z bankiem, została unieważniona, bądź też o to, aby usunięte z niej zostały nieuczciwe zapisy. To drugie rozwiązanie potocznie określane jest jako „odfrankowienie” kredytu. To, która z tych opcji jest korzystniejsza z punktu widzenia klientów banków, stanowi temat dyskusji, a prawnicy zalecają podejście indywidualne i ocenę każdej sprawy osobno, na podstawie zapisów zawartych w poszczególnych umowach.

Biorąc pod uwagę, że sprawy dotyczące kredytów we frankach są trudne i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, najlepszym rozwiązaniem jest walka o kredyt frankowy z pomocą Kancelarii z Wrocławia, np. kancelariakredytobiorcy.pl.

Czy można pozwać bank po spłaceniu kredytu frankowego?

Wielu frankowiczów obawia się, że spłacenie całego kredytu, pozbawi ich możliwości dochodzenia od banku roszczeń związanych z tym kredytem. Na szczęście wcale tak nie jest, różnica polega jednak na tym, czego mogą żądać i co mogą uzyskać od banku względem osób, które cały czas spłacają swoje zobowiązania.

Po spłaceniu całego kredytu nie wiąże nas już z bankiem żadna relacja, w związku z tym możliwe jest złożenie do sądu powództwa o zapłatę, czego efektem może być zasądzenie na rzecz kredytobiorcy kwoty różnicy między kwotą wypłaconą przez bank a kwotą wpłaconą przez konsumenta.

Kiedy pozwać bank – przed czy po spłacie kredytu?

Teoretycznie walka z bankiem w sądzie w trakcie spłaty kredytu może być ryzykowna i skutkować wypowiedzeniem zawartej umowy kredytowej, co niekoniecznie jest korzystne z punktu widzenia frankowiczów. Z drugiej jednak strony, odsuwanie w czasie złożenia pozwu również może przynieść negatywne skutki. Nikt nie da gwarancji, że za kilka lat osoby pokrzywdzone przez banki nadal będą miały przewagę, a orzecznictwo sądów będzie w większości po ich stronie.

Jak już wspomnieliśmy, każdy przypadek należy analizować indywidualnie. Znaczenie ma zarówno kwota zaciągniętego kredytu, jak i to, ile jeszcze rat pozostało do spłaty, a co za tym idzie – jak długo będzie jeszcze trwać spłacanie kredytu we frankach. Rzetelnej oceny sytuacji najlepiej szukać u doświadczonych prawników, którzy na co dzień zajmują się podobnymi sprawami. Podejmowanie decyzji na własną rękę może okazać się bardzo ryzykowne.