Jak zatrudnić cudzoziemca we Wrocławiu i okolicach? Gdzie szukać pomocy?

Migracje zarobkowe to proces, który znany jest on od lat. Zapewne wielu z naszych czytelników zna kogoś, kto wyjechał za przysłowiowym chlebem, jak i zatrudnia w swojej polskiej firmie obywateli innych krajów. Chcąc dać pracę cudzoziemcom, trzeba wiedzieć jak zatrudnić ich legalnie. Podpowiadamy!

Na jakiej podstawie można zatrudnić cudzoziemców we Wrocławiu i okolicach?

Zgodnie z prawem podjęcie pracy przez cudzoziemca na terenie Polski wymaga posiadania przez niego stosownego zezwolenia. Wyróżniamy 6 typów, jednak najpopularniejsze jest zezwolenie na pracę typu A, gdy obcokrajowiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego działalność prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej. Wielu cudzoziemców może pracować także na podstawie zezwolenia typu S, które przeznaczone jest dla pracowników wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie tzw. prac sezonowych. Procedura musi być zainicjowana jeszcze przed przyjazdem obcokrajowca do Polski przez jego przyszłego pracodawcę. Wniosek o zezwolenie typu A (a także B, C, D, E) składa się do właściwego miejscowo wojewody (w przypadku firm ze Świdnicy, Wrocławia i okolic jest to Dolnośląski Urząd Wojewódzki), z kolei typu S do właściwego miejscowo starosty (np. Starostwo Powiatowe w Świdnicy przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 7).

Warto zaznaczyć, że procedura ta jest stosunkowo trudna i czasochłonna, dlatego alternatywą dla niej jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Umożliwia legalne zatrudnienie osób pochodzących z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji (do niedawna także Ukrainy, ale zasady te zostały zmienione – więcej informacji w dalszej części artykułu) na okres do 24 miesięcy. Gdy zostanie złożone oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z pomocą prawnika z Wrocławia, można być pewnym, że proces przebiegnie płynniej. Warto także skonsultować się z nim w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zatrudnieniem obcokrajowców.

Co ważne obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę.

Jak zatrudnić obcokrajowca? Poradnik krok po kroku

Warto wiedzieć, że otrzymanie wszelkich niezbędnych zezwoleń to nie pierwszy krok w ścieżce pozwalającej na legalne zatrudnienie obcokrajowca w Polsce. Pierwszym etapem powinno być ustalenie, jakiego kraju jest on obywatelem, by móc wiedzieć, o jaki typ dokumentu należy ubiegać się dla niego. Następnie konieczne jest ustalenie nazwy powierzanego stanowiska, które musi być wskazane w stosownych dokumentach. Gdy aplikuje się o otrzymanie zezwolenia, wymagane może być przeprowadzenie testu rynku pracy, polegającego na zweryfikowaniu czy istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb przedsiębiorcy pracownikami ze świdnickiego lub wrocławskiego rynku pracy. Następnie konieczne jest skompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, dokonanie opłat oraz złożenie wniosku do właściwego, wspomnianego wcześniej urzędu. Po uzyskaniu zezwolenia można legalnie zatrudnić cudzoziemca lub przesłać mu dokumenty mogące by podstawą aplikowania o wizę.

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a zatrudnienie

W związku z wojną na Ukrainie do Polski przybywa wielu obywateli tego kraju. Warto wiedzieć, że procedura zatrudnienia ich została uproszczona dzięki przyjętej 12.03.2022 roku specustawie o pomocy Ukrainie. Zgodnie z jej zapisami osoby, które przybyły do Polski w związku z prowadzonymi na Ukrainie działaniami wojennymi w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia, który zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów i są obywatelami lub obywatelkami Ukrainy (zapisy stosuje się także dla ich nieposiadającymi obywatelstwa małżonków oraz najbliższej rodziny osób, które posiadają Kartę Polaka), mogą legalnie pracować na terenie Polski, gdy pracodawca zawiadomił powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu. Zgodnie z aktualnymi zapisami specustawa działa przez okres 18 miesięcy, czyli do sierpnia 2023 r.