Tylko nalistne zwalczanie chwastów w kukurydzy

W zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych w kukurydzy ważną rolę odgrywają substancje czynne o działaniu doglebowym. Jednak ze względu na swoje zaawansowanie techniczne zabiegi wykonywane nimi są zwykle droższe. Dlatego też w uprawie kukurydzy poszukiwane są rozwiązanie bardziej efektywne ekonomicznie. Do nich można zaliczyć herbicydy stosowane po wschodach chwastów i kukurydzy, które mają tylko działanie nalistne.

Specyfika rozwiązań o działaniu nalistnym

Program ochrony chwastobójczej oparty o środki pobierane tylko przez liście chwastów zakłada wykonanie zabiegu po 3-4 liściu kukurydzy, a niekiedy nawet w jeszcze wyższej fazie rozwojowej rośliny uprawnej. Opóźnienie zabiegu wynika z braku zastosowania substancji czynnych o działaniu doglebowym, które zabezpieczają przed zachwaszczeniem wtórnym. 

Co wybrać do zabiegów nalistnych?

Jedną z podstawowych substancji czynnych stosowana w technologii tylko nalistnego zwalczania chwastów w kukurydzy jest nikosulfuron. Związek ten zawarty jest w środku chwastobójczym Niko 40 OD, który może być aplikowany w kukurydzy od fazy 4. liści, aż do 9. liścia (BBCH 14-19), czyli doskonale wpisuje się w koncepcję późnych zabiegów.  Nieco rzadziej do tego typu rozwiązań wykorzystywany jest rimsulfuron.

Substancja czynna nikosulfuron kojarzona jest głównie ze zwalczaniem chwastnicy jednostronnej, jednak spektrum gatunków eliminowanych przez tę substancję czynną jest dużo szersze. Nie mniej wymaga ona wsparcia w eliminacji chwastów dwuliściennych.

W praktyce rolniczej często partnerem dla herbicydów zawierających nikosulfuron jest Mocarz 75 WG. Jest to produkt, w którego skład wchodzą dwie substancje czynne dikamba i tritosufuron.

Herbicyd Mocarz 75 WG 

Jego okno aplikacji jest węższe niż większość środków chwastobójczych zwierających tylko nikosulfuron, ponieważ może być stosowany od 2. do 5. liścia kukurydzy. Zbyt wczesna aplikacja zwiększa ryzyko wystąpienia zachwaszczenia wtórnego, należy o tym pamiętać, wybierając termin oprysku na chwasty.

Produkt w dawce 0,2 kg/ha zwalcza szerokie spektrum chwastów: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Na wymienionej liście dominują gatunki, które są dużym problemem w kukurydzy.