Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Gospodarka elektroniczna

Termin gospodarka elektroniczna jest często mylony z innymi terminami, takimi jak e-commerce oraz e-biznes. Są one nawet traktowane jako tożsame, choć jest to błąd i może prowadzić do nieporozumień. Tymczasem to właśnie gospodarka elektroniczna jest najszerszym z tych pojęć, a pozostałe działają w jej ramach.

Czym jest gospodarka elektroniczna

Gospodarka elektroniczna (e-gospodarka, ang. e-economy) jest rozumiana jako o wykorzystanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej do realizacji dowolnej transakcji dotyczącej gospodarki w dziedzinie tworzenia i wymiany towarów lub usług. Procesy te mogą być powiązane z podobnymi działaniami zachodzącymi na tradycyjnym rynku, jednak najczęściej są od nich niezależne. Artykuł powstał we współpracy z portalem branżowym https://www.regionalia.com.pl/

E-biznes

W ramach gospodarki elektronicznej można mówić o biznesie elektronicznym (e-biznes, ang. e-business). E-biznes obejmuje wszelkie transakcje dotyczące kupna i sprzedaży towarów oraz usług, realizowane za pośrednictwem sieci komputerowej. Podstawową cechą e-biznesu jest przeprowadzanie transakcji między klientami a dostawcami w trybie on-line, a głównym artykułem handlowym jest najczęściej informacja. Inna definicja mówi, że e-biznes to dowolna forma wymiany zasobów między jej uczestnikami, dokonywana przy użyciu medium elektronicznego, która obejmuje wymianę informacji z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi elektronicznych, przy czym przepływ ten jest regulowany przez specjalne uzgodnienia zdefiniowane wewnątrz każdej organizacji i między nimi oraz przez ogólne porozumienia przyjęte na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ramach e-biznesu można wyróżnić: handel elektroniczny, wywiad biznesowy i zdolności technologiczne służące do obsługi prowadzonych procesów biznesowych.

Handel elektroniczny

Kolejnym pojęciem jest handel elektroniczny. Jest to nic innego, jak prowadzony za pomocą Internetu proces zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, obejmujący sprzedaż i zakup produktów oraz usług. Według definicji Światowej Organizacji Handlu (ang. WTO) handel elektroniczny (ang. e-commerce) to produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów przez sieci teleinformatyczne.

Przyjmuje się, że pojęcie handlu elektronicznego obejmuje procesy dowolnej transakcji dotyczącej działalności gospodarczej, która jest realizowana przy wykorzystaniu mediów informatycznych. W ostatnich latach zyskał ogromną przewagę nad handlem tradycyjnym, ponieważ nie wymaga obecności stron zawierających umowę oraz ogranicza wymianę dokumentów na papierze, przez co jest szybszy i tańszy. Ponadto handel elektroniczny funkcjonuje 24 godziny na dobę, co także jest jego niewątpliwą zaletą.