<a href=Świdnica panorama " class="imgr30" src="http://um.swidnica.pl/media/News_2022/Panorama%20-%20dron.jpg" style="float: right;" />Zgodnie z obowiązująca procedurą wczoraj, 15 listopada, do Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłany został projekt budżetu Świdnicy na rok 2023. To budżet oszczędnościowy i bardzo trudny, a wynika to z mniejszych dochodów samorządu i zwiększających się wydatków bieżących. To efekt zmian w przepisach podatkowych, recesji gospodarczej, galopującej inflacji oraz trwającej tuż za polską granicą wojny.