LVII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 29 września o godz. 10.00 rozpocznie się LVII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.

Pierwszym punktem obrad będzie zaprzysiężenie nowego radnego, Michała Zastawnego. Następnie  wręczony zostanie dyplom nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem, Kazimierze Zając.

W porządku obrad znalazło się 11 projektów uchwał, m.in. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję 2024 – 2027 oraz w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.”.

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej