LX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy


W piątek, 24 listopada o godz. 10.00 rozpocznie się LX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 4 projekty uchwał.

Dyrektorzy Wydziału Przetargów i Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej przedstawią sprawozdania dotyczące stanu realizacji inwestycji w roku 2022. Podsumowany zostanie także temat polityki reklamowej miasta Świdnicy w latach 2021 – 2023.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030.

Porządek obrad: