Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Prądzyńskiego


Podpisano umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia, która wygrała przetarg na przebudowę nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego. Prace wykonane zostaną na odcinku od pętli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego. Koszt zadania to 546 807,10 zł. Planuje się, że roboty drogowe powinny rozpocząć się w drugim tygodniu grudnia. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu poinformujemy o utrudnieniach w tym rejonie miasta.

Na długości ponad 300 metrów bieżących usunięta zostanie warstwa ścieralna jezdni i ułożona nowa, asfaltowa, a także odtworzone zostanie oznakowanie poziome.

Wniosek o realizację tej inwestycji złożyli radni klubu Nowej Lewicy. To efekt trafiających do nich próśb mieszkańców tej części Osiedla Młodych.

Przypomnijmy, że środki na inwestycje pochodzą z odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację przebudowy basenu letniego. W konsekwencji na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota wyższa niż pierwotnie planowano.

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, to roboty drogowe powinny zakończyć się w terminie nie dłuższym niż  6 tygodni od daty zawarcia umowy, czyli do końca grudnia.