Zbiórka elektrośmieci w sobotę na parkingu Urzędu Miejskiego
Masz w domu stare urządzenia elektryczne, które zalegają w szafach? Już 1 czerwca będziesz miał okazję się ich pozbyć! Miasto wraz z firmą AG-EKO organizuje czerwcową zbiórkę elektrośmieci. Przyjedź na parking Urzędu Miejskiego i oddaj swoje niepotrzebne sprzęty!
  1. Zbiórka odbędzie się 1 czerwca od 09:00 do 12:00.
  2. Elektrośmieci można również oddawać w PSZOK przy ul. Metalowców 4.
  3. Sprzedawcy detaliczni i hurtowi zobowiązani są przyjąć zużyty sprzęt przy zakupie nowego.
  4. Odpady problemowe nie mogą być umieszczane w kontenerach na zmieszane odpady komunalne.

Elektrośmieci to wszelkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, które kiedyś działały na prąd lub baterie. Pralki, lodówki, komputery, radia, telewizory czy nawet zabawki – tego typu odpady zawierają substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawane do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy.

W sobotę, 1 czerwca, w godzinach od 09:00 do 12:00, na parkingu Urzędu Miejskiego odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Mieszkańcy będą mieli okazję nieodpłatnie pozbyć się niepotrzebnych sprzętów. Akcja organizowana jest wspólnie z firmą AG-EKO.

Jeśli nie zdążysz oddać elektrośmieci w wyznaczonym terminie, możesz skorzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady są tam przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. PSZOK znajduje się przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady, wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 885 066 505).

Warto również pamiętać, że sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w momencie zakupu nowego urządzenia. Zasada ta działa na zasadach 1:1 – przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie zostawić stary telewizor w punkcie handlowym.

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Informacje na temat miejsc, gdzie są przyjmowane, można znaleźć na stronie internetowej miasta.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów, nie należy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i niekompletnego sprzętu.

Nie zapomnijmy, że małogabarytowe elektrośmieci można również umieszczać w specjalistycznych pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta. Dbajmy o nasze środowisko i oddawajmy elektrośmieci do odpowiednich punktów zbiórki!


Źródło: Urząd Miejski Świdnica