Remont drogi powiatowej Szymanów-Siodłkowice oficjalnie zakończony

Oficjalne zakończenie remontu drogi powiatowej nr 2919D przyciągnęło uwagę mieszkańców Szymanowa i okolic. Inwestycja ta, realizowana na odcinku Szymanów - Siodłkowice do drogi krajowej nr 34, przyniosła znaczącą poprawę infrastruktury drogowej.

  1. Remont drogi powiatowej nr 2919D.
  2. Przebudowa przejścia dla pieszych w Szymanowie.
  3. Łączny koszt inwestycji przekroczył 2 mln złotych.
  4. Wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu Powiatu Świdnickiego.

Wartość całego przedsięwzięcia przekroczyła 1 milion 378 tysięcy złotych, z czego niemal milion złotych pochodził z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a reszta – ponad 412 tysięcy złotych – z budżetu Powiatu Świdnickiego. Dzięki tym środkom udało się wyremontować prawie 3 kilometry drogi, co znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

W ramach inwestycji przeprowadzono również przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Szymanów. Koszt tej części projektu wyniósł 621 tysięcy 517 złotych. Środki na ten cel, w wysokości 497 tysięcy 213 złotych, także pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a Powiat Świdnicki dołożył do tej kwoty ponad 124 tysiące złotych ze swojego budżetu.

Oficjalny odbiór inwestycji odbył się 22 maja. W uroczystości uczestniczyli Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wójt Dobromierza Jerzy Ulbin, Członek Zarządu Powiatu Krystian Ulbin, a także przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, mieszkańcy oraz wykonawcy prac. Starosta Świdnicki wyraził zadowolenie z zakończenia prac, podkreślając znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności.

Przebudowa drogi i przejścia dla pieszych to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Inwestycje takie jak ta pokazują, jak ważne jest wsparcie finansowe z funduszy rządowych oraz współpraca na poziomie lokalnym. Mieszkańcy mogą teraz cieszyć się nową, bezpieczną infrastrukturą, która z pewnością wpłynie na jakość codziennego życia.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Świdnicy