Raport o stanie Świdnicy za 2023: Podsumowanie działań i inwestycji

Świdnicki samorząd opublikował szczegółowy raport za 2023 rok, który podsumowuje kluczowe działania i wyzwania, z jakimi zmierzyło się miasto. Dokument ten jest nie tylko przeglądem finansów i inwestycji, ale także obrazem życia społecznego, edukacji oraz kultury w Świdnicy.

  1. Podsumowanie budżetu i inwestycji.
  2. Informacje o polityce społecznej i edukacji.
  3. Wyzwania związane z finansami i energią.
  4. Możliwość udziału mieszkańców w debacie.

Raport o stanie miasta to kompendium informacji na temat budżetu, pozyskanych środków zewnętrznych oraz zrealizowanych inwestycji w 2023 roku. Mieszkańcy Świdnicy mogą znaleźć w nim szczegółowe opisy projektów i programów, które miały miejsce na terenie miasta. Przygotowany w formie przystępnej broszury, raport stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych życiem lokalnym.

W dokumencie przedstawiono również działania w obszarze polityki społecznej, edukacji, ochrony środowiska oraz kultury, sportu i rekreacji. To szerokie spektrum informacji pozwala na pełne zrozumienie, jak miasto rozwijało się w minionym roku i jakie kroki podejmowane były na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, komentując raport, zwróciła uwagę na trudności, z jakimi borykały się samorządy w całym kraju: "Raport o Stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok przygotowany został w formie łatwo przystępnej broszury. Mieszkańcy znajdą w nim opisy najważniejszych działań podjętych w 2023 roku. A nie był to łatwy czas dla samorządów w całym kraju. W ubiegłym roku wprowadzono niekorzystne zmiany w ordynacji podatkowej, które odbiły się na kondycji finansowej wielu gmin. Nie wspominając już o rekordowo wysokich cenach za zakup energii elektrycznej czy niepewność związaną z wojną w Ukrainie" – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Warto zaznaczyć, że mieszkańcy będą mieli okazję zabrać głos w dyskusji nad raportem podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Aby wziąć udział w debacie, konieczne jest wcześniejsze złożenie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 50 osób. To doskonała okazja, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie i uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości miasta.

Raport dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, gdzie można zapoznać się z pełnym zakresem działań i decyzji podjętych przez lokalne władze w minionym roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności i skorzystania z możliwości wyrażenia swoich opinii podczas nadchodzącej debaty.


Na podst. UM Świdnica