Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

W tym trudnym dla wszystkich okresie zagrożenia epidemiologicznego, gdy wszyscy inni ograniczają swoją aktywność, funkcjonariusze codziennie stawiając się do służby podejmują swoje ustawowe obowiązki i realizują działania interwencyjne na terenie całego powiatu świdnickiego. Policjanci wykonując swoje zadania przestrzegają równocześnie procedur bezpieczeństwa. Sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną nie potrzebują pomocy, reagują na zgłoszenia przemocy domowej, zatrzymują sprawców przestępstw, dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego

Świdniccy policjanci realizują czynności wspomagające dla służb sanitarnych, które prowadzą działania w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. W tej niełatwej dla wszystkich sytuacji, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy cały czas realizują swoje ustawowe zadania, zatrzymują sprawców przestępstw i reagują na niepokojące zgłoszenia od mieszkańców.
 
Ale wszystkie  te czynności funkcjonariusze muszą podejmować przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. W razie jakiegokolwiek kontaktu z osobą objętą kwarantanną lub z osobą, co do której istnieje prawdopodobieństwo, że jest nosicielem wirusa, policjanci przekazują taką informację odpowiednim służbom oraz postępują zgodnie z zaleceniami inspektorów sanitarnych. Każda interwencja i towarzyszące jej okoliczności są inne, dlatego funkcjonariusze realizują zalecenia służb sanitarnych oraz wojewody.
 
Oficer Prasowy  
Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy  
sierż. szt. Magdalena Ząbek  
źródło KMP Wrocław

Powiązane wiadomości