Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Na terenie miasta i powiatu świdnickiego rozpoczynają się spotkania policjantów z młodzieżą w ramach kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

Funkcjonariusz świdnickiej komendy, Specjalista Wydziału Prewencji st. asp. Szymon Szczepaniak rozpoczął cykl spotkań w ramach kampanii pn.  „Narkotyki i dopalacze zabijają”,  której hasło brzmi  „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"  jako pierwszą ze szkół, odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy i z nimi rozmawiał o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy, a także o odpowiedzialności prawnej nieletnich. 
 
Policjant przypominał o  konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść młodzi ludzie mający kontakt ze środkami odurzającymi. Przedstawił założenia ogólnopolskiej kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego, który jest prezentowany uczestnikom spotkań.
 
sierż. szt. Magdalena Ząbek
Oficer Prasowy KPP Świdnica