Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Chcesz pracować w Szczecinie? - mamy dla Ciebie ciekawe oferty zatrudnienia

Szczecin to największe miasto, a jednocześnie stolica województwa zachodniopomorskiego. Miasto jest ośrodkiem gospodarki morskiej, a także ważnym węzłem transportowym. Jeżeli szukasz pracy w Szczecinie, masz duży wybór. W naszym codziennie aktualizowanym serwisie dostępne są oferty pracy na takich stanowiskach jak między innymi specjalista do spraw windykacji telefonicznej, zaopatrzeniowiec, czy tłumacz. Sprawdź oferty Pracy w Szczecinie na portalu megapraca.pl

Oferty pracy dla tłumaczy w Szczecinie

Tłumacz to pracownik zajmujący się przekładem tekstu pisanego lub wypowiedzi z jednego języka na drugi. Tłumacze mogą liczyć na zatrudnienie w biurze tłumaczeń, radiu, telewizji, urzędach państwowych, znaczna część specjalistów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy wymagają od tłumaczy biegłej znajomości języków obcych, ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, wszechstronnej wiedzy, umiejętności szybkiego uczenia się, zdolności efektywnego poszukiwania i weryfikowania informacji. Zarobki tłumaczy są bardzo zróżnicowane. W dużej mierze są uzależnione od wynegocjowanej stawki i ilości zrealizowanych zleceń.

Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw windykacji telefonicznej

Od specjalisty do spraw windykacji telefonicznej oczekuje się zbierania informacji o dłużnikach, które są potrzebne do podjęcia działań windykacyjnych. Pracownik odpowiada za prowadzenie korespondencyjnych i telefonicznych negocjacji z dłużnikami, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, ustalanie harmonogramów spłat, prowadzenie dokumentacji związanej z działaniami windykacyjnymi, raportowanie o wynikach pracy. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się wykształcenia przynajmniej średniego, biegłej obsługi komputera (w tym programów biurowych), znajomości prawa gospodarczego, umiejętności obsługi urządzeń biurowych, zdolności negocjacyjnych, umiejętności poszukiwania informacji, skrupulatności, dokładności, zdolności do pracy w warunkach stresowych, terminowości. Specjalista do spraw windykacji może liczyć na umowę o pracę, a także możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych. Zarobki na tym stanowisku są w pewnej mierze uzależnione od efektów pracy.

Zacznij pracować jako zaopatrzeniowiec

Osoba zatrudniona na stanowisku zaopatrzeniowca zajmuje się dostarczaniem zamówionych towarów do klientów, aktywnym pozyskiwaniem klientów, sprzedażą, doradzaniem najlepszych rozwiązań, utrzymywaniem relacji z klientami, rozpoznawaniem ich potrzeb. Od kandydatów na to stanowisko oczekuje się wykształcenia wyższego związanego z transportem, posiadania prawa jazdy kategorii B, świetnej organizacji pracy własnej, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Zaopatrzeniowiec może liczyć na stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego.