Mapa potencjału solarnego dla miasta Świdnicy


Wśród wielu działań realizowanych przez Gminę Miasto Świdnica w zakresie adaptacji do zmian klimatu tj. podniesienia efektywności energetycznej obiektów publicznych, podejmowanych jest również szereg działań wspierających świdniczan, m.in. dotacje na wymianę źródeł ogrzewania, czy projekty edukacyjne. Na wspólny użytek wdrożono także narzędzia informatyczne wspierające nasze działania w zakresie inwestycji w OZE.
 
Mapa potencjału solarnego dla miasta wykonana została przez firmę SolarMap Sp. z o.o. , w ramach grantu uzyskanego w konkursie organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju w projekcie Giełda Miejskich Technologii. Miasto pozyskało na ten cel kwotę 50 000 zł, która całkowicie pokryła koszty wdrożonego rozwiązania. Pomysł został zainicjowany w ramach prac Klastra Świdnicka Energia Odnawialna, którego członkiem jest Świdnica.

Giełda Miejskich Technologii to platforma łączącą potrzeby samorządów gminnych w zakresie cyfryzacji z dostępnymi obecnie rozwiązaniami informatycznymi. Umożliwia dostawcom rozwiązań technologicznych dedykowanych samorządom gminnym, zaprezentowanie swojej oferty, a przedstawicielom tych samorządów, wyszukiwanie interesujących rozwiązań i udział w konkursie. Platforma dostępna jest pod adresem: www.gieldamiejskichtechnologii.pl.

Mapa potencjału solarnego pozwala sprawdzić jaka ilość energii słonecznej jest dostarczana do nieruchomości w okresie całego roku. Narzędzie daje możliwość samodzielnej weryfikacji przydatności nieruchomości pod względem montażu instalacji fotowoltaicznych lub solarnych. Mapa uwzględnia czynniki wpływające na potencjalne zmniejszenie produktywności instalacji fotowoltaicznej, takie jak: kierunek i kąt nachylenia połaci dachu, rzeźba terenu oraz sąsiadujące budynki i drzewa. Narzędzie umożliwia precyzyjnie określenie, która połać dachu jest optymalna pod względem budowy instalacji fotowoltaicznej lub solarnej. Korzystanie z tego narzędzia pozwali na zwiększenie uzysków z instalacji, dzięki montażowi jej w miejscu o najwyższym potencjale.

Link do aplikacji znajduje się na Geoportalu Świdnickim w zakładce Planowanie przestrzenne w kafelku Mapa potencjału solarnego ( https://portal.solarmap.pl/mswidnica/).

Wdrożenie zostało przeprowadzone w ramach projektu Giełda Miejskich Technologii, realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju.