Wagony Świdnica i Zespół Szkół Mechanicznych nawiązują współpracę
Wzmacnianie lokalnej edukacji i gospodarki poprzez współpracę Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy z przedsiębiorstwem „Wagony Świdnica” to krok ku przyszłości. To porozumienie, podpisane niedawno, otwiera uczniom drzwi do praktycznej nauki i przekłada się na lepsze perspektywy zawodowe dla młodych mieszkańców naszego miasta.
  1. 27 lutego w siedzibie „Wagony Świdnica” doszło do podpisania porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy.
  2. Wcześniej, 12 lutego, podobne porozumienie zawarto z firmą Colgate-Palmolive, co wskazuje na wzrost znaczenia współpracy szkół z lokalnym biznesem.
  3. W trakcie uroczystości, przedstawiciele obu stron – Bogdan Leśniański, Karolina Loc-Okołowicz i Krzysztof Anklewicz – wyrazili determinację do dalszego rozwijania współpracy i wsparcia dla inicjatyw edukacyjnych.
  4. Porozumienie otwiera uczniom możliwości zdobycia praktycznych doświadczeń oraz wsparcia od doświadczonych pracowników.
  5. Zygmunt Worsa, Wicestarosta Świdnicki, podkreślił, że współpraca ta przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i stworzy bazę dla przyszłych specjalistów.
  6. Krzysztof Anklewicz zaznaczył, że porozumienie jest kamieniem milowym w tworzeniu partnerstwa korzystnego dla uczniów, szkoły i przedsiębiorstwa.
  7. W ramach współpracy planowane jest zatrudnienie najzdolniejszych absolwentów.

Współpraca pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem to nie tylko szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów, ale także budowanie mostów między teorią a praktyką w edukacji. Ta inicjatywa ma szansę znacząco wpłynąć na rozwój lokalnego rynku pracy, dostarczając mu wykwalifikowanych i dobrze przygotowanych do zawodu pracowników. To także dowód na to, że lokalne społeczności potrafią efektywnie łączyć siły na rzecz wspólnego dobra, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści zarówno dla młodych ludzi, jak i dla całości świdnickiego środowiska gospodarczego.

"– Współpraca pomiędzy zakładem „Wagony Świdnica” a Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy otwiera nowe możliwości dla uczniów, którzy będą mieli dostęp do praktycznych doświadczeń oraz wsparcia ze strony doświadczonych pracowników zakładu" – podkreśla Prezes Bogdan Leśniański, odnosząc się do znaczenia tej współpracy.

Podpisane porozumienie to wyraz wspólnych aspiracji i zaangażowania obu stron w proces edukacyjny, co stanowi wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych w regionie. To z pewnością otwiera nowy rozdział w historii świdnickiego „mechanika”, dając jego uczniom realną szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia już na etapie kształcenia.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Świdnicy