Remont parkingu na ulicy Tenisowej po uwagach mieszkańców
Mieszkańcy ulicy Tenisowej mogą odetchnąć z ulgą. Wadliwa nawierzchnia parkingu zostanie wymieniona bez dodatkowych kosztów dla miasta.
  1. Wymiana wadliwych betonowych płyt ażurowych na parkingu przy ul. Tenisowej.
  2. Prace zakończą się do połowy maja, bez obciążenia finansowego dla mieszkańców.
  3. Problemy z nawierzchnią zauważono krótko po otwarciu parkingu.
  4. Testy potwierdziły, że podbudowa wykonana została prawidłowo, wina leży po stronie materiałów.

Miasto podjęło decyzję o szybkiej interwencji po tym, jak mieszkańcy zgłosili problemy z nowo wybudowanym parkingiem. Zastosowane pierwotnie płyty betonowe nie wytrzymały próby czasu, co objawiło się pęknięciami i złuszczaniem się materiału. To zmusiło władze do przeprowadzenia dodatkowych badań, które wykluczyły błędy w konstrukcji podbudowy.

Decyzja o wykorzystaniu ażurowych płyt betonowych wynikała z braku kanalizacji deszczowej na tym obszarze. Dzięki przepuszczalnej podbudowie, system miał samodzielnie radzić sobie z opadami. Niestety, materiał okazał się nieodpowiedni, co spowodowało konieczność jego wymiany.

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie materiały użyte do budowy parkingu musiały posiadać deklaracje właściwości użytkowych, co rzuciło dodatkowe światło na odpowiedzialność wykonawcy za usterki. W obliczu zaistniałej sytuacji, wykonawca zobowiązał się wymienić wadliwe elementy na swój koszt, co jest obecnie realizowane.

Choć zmiana nawierzchni parkingu jest niewątpliwie niedogodnością dla mieszkańców i użytkowników, to jednak szybka reakcja władz i brak dodatkowych kosztów dla miasta powinny przynieść ostateczne rozwiązanie problemu.


Opierając się na: Urząd Miejski