PCPR ogłasza nabór do komisji oceniającej oferty dla osób z niepełnosprawnością
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na członków organizacji pozarządowych, którzy będą opiniować oferty w konkursie na zadania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W 2024 roku planowane są działania treningowe mające na celu ich usamodzielnienie.
  1. PCPR szuka kandydatów do opiniowania ofert.
  2. Konkurs dotyczy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Realizacja działań planowana na 2024 rok.
  4. Treningi mają na celu usamodzielnienie podopiecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) ogłosiło nabór na kandydatów z organizacji pozarządowych, którzy będą opiniować oferty złożone w otwartym konkursie. Konkurs ten ma na celu wsparcie realizacji zadania publicznego, które obejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach konkursu planowane jest przeprowadzenie w 2024 roku na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych, które mają na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie. To ważne przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia tych osób, poprzez rozwijanie ich umiejętności i zwiększenie samodzielności.

PCPR poszukuje ekspertów z organizacji pozarządowych, którzy będą odpowiedzialni za ocenę ofert złożonych w konkursie. Ich rolą będzie wybór najlepszych projektów, które przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych celów. Proces ten jest kluczowy, aby zapewnić wysoką jakość realizowanych działań i odpowiednie wsparcie dla osób potrzebujących.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze mogą zgłaszać swoje kandydatury do PCPR. Szczegółowe informacje na temat wymagań oraz terminów można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PCPR lub na ich stronie internetowej.

Realizacja tego rodzaju inicjatyw jest niezbędna, aby wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ich dążeniu do większej samodzielności i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i profesjonalnym działaniom, możliwe jest znaczące poprawienie ich jakości życia.


Na podstawie: Powiat