Rusza akcja
W ramach nowej kampanii "Zwolnij – niebezpieczny punkt", Biuro Ruchu Drogowego KGP oraz firma Neptis S.A. chcą zwrócić uwagę kierowców na najbardziej niebezpieczne odcinki dróg. Akcja, która potrwa do końca wakacji 2024 roku, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach poprzez edukację i informowanie kierowców.

Analiza wypadków drogowych jako podstawa akcji

Biuro Ruchu Drogowego KGP przeprowadziło szczegółową analizę wypadków drogowych z lat 2021-2023. Na podstawie tych danych wytypowano 535 lokalizacji, które okazały się szczególnie niebezpieczne. W analizie uwzględniono pięciokilometrowe odcinki dróg, a także konkretne punkty takie jak skrzyżowania i przejścia dla pieszych, gdzie doszło do trzech lub więcej wypadków.

Rola aplikacji Yanosik w kampanii

Kluczową rolę w kampanii odgrywa aplikacja Yanosik, której użytkownicy będą informowani o zbliżaniu się do niebezpiecznych odcinków dróg. Ostrzeżenia będą przekazywane zarówno w formie komunikatów głosowych, jak i tekstowych, co ma na celu zwiększenie czujności kierowców i zachęcenie ich do zmniejszenia prędkości.

Przyczyny wypadków i ich konsekwencje

Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Te dwa czynniki w znacznym stopniu przyczyniają się do tragicznych zdarzeń na drogach. Warto podkreślić, że przekraczanie dozwolonych limitów prędkości generuje największą liczbę ofiar. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy pamiętali, jak niebezpieczna może być nadmierna prędkość, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wsparcie ze strony Screen Network S.A.

Do kampanii przyłączyła się również firma Screen Network S.A., która emituje spoty akcji na ekranach LED rozmieszczonych w strategicznych miejscach, takich jak główne ciągi komunikacyjne, dworce, stacje paliw oraz centra handlowe. Dzięki temu informacje o kampanii docierają do szerokiego grona odbiorców, co zwiększa jej efektywność.

Cel kampanii i jej znaczenie dla mieszkańców

Głównym celem kampanii "Zwolnij – niebezpieczny punkt" jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych poprzez edukację i zwiększenie świadomości kierowców. Mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę, że ich bezpieczeństwo na drodze często zależy od ich własnych decyzji i zachowań. Odpowiedzialna jazda, dostosowanie prędkości do warunków oraz zwiększona uwaga mogą uratować życie – zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego.


Według informacji z: KPP Świdnica