Nowa biblioteka gruzińska w Kamienicy pod Aniołami już otwarta
We Wrocławiu zainaugurowano pierwszą bibliotekę gruzińską, która ma stać się centrum kultury i integracji dla lokalnej diaspory gruzińskiej. Wydarzenie przyciągnęło licznych gości, a inicjatywa ma na celu zbliżenie mieszkańców Dolnego Śląska do gruzińskiej tradycji i kultury.

Otwarcie biblioteki gruzińskiej jako symbol współpracy polsko-gruzińskiej

W poniedziałek, 24 czerwca, przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kamienicy pod Aniołami, miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszej biblioteki gruzińskiej we Wrocławiu. Ta inicjatywa, będąca dziełem Giorgi Kekelidze, prezesa Towarzystwa Promocji Czytelnictwa "Biblus" z Tibilisi, ma na celu stworzenie miejsca, które będzie służyć integracji oraz spotkaniom Gruzinów zamieszkujących Dolny Śląsk.

Ważni goście i ich rola w uroczystości

Uroczystość otwarcia zgromadziła wielu znamienitych gości, w tym Wojciecha Wróbla, Konsula Honorowego Gruzji, proboszcza parafii Marcina Orawskiego oraz Marynę Los, koordynującą pracę polskich i gruzińskich wolontariuszy. Obecni byli również prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz Tytus Czartoryski, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, członek Stowarzyszenia Sakartvelo. Ich obecność podkreśliła znaczenie tego wydarzenia dla społeczności lokalnej i gruzińskiej.

Znaczenie biblioteki dla społeczności gruzińskiej i polskiej

Biblioteka ma służyć nie tylko Gruzinom, ale także Polakom, promując wzajemne zrozumienie i współpracę kulturalną. Gruzini, którzy uczestniczyli w otwarciu, wyrazili chęć przybliżenia swojej tradycji i kultury mieszkańcom Dolnego Śląska oraz zachęcenia ich do odwiedzenia Gruzji. Inicjatywa ta ma również na celu wzmacnianie relacji między Polską a Gruzją, co potwierdziła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, mówiąc: "Budowanie przyjaznych relacji pomiędzy naszymi krajami było podstawą zawarcia umowy partnerskiej Świdnicy z Kobuleti. Należy pogratulować każdej kolejnej inicjatywy na Dolnym Śląsku, która wspiera współpracę pomiędzy naszymi krajami."

Partnerstwa i współpraca międzynarodowa

Warto przypomnieć, że Wrocław nawiązał w 2019 roku partnerstwo ze słynnym Batumi, a Dolny Śląsk stale współpracuje z gruzińskim Regionem Adżarii, gdzie znajduje się Kobuleti – miasto partnerskie Świdnicy. Te partnerstwa są dowodem na to, jak ważne są dla nas relacje z Gruzją, a otwarcie biblioteki jest kolejnym krokiem w umacnianiu tych więzi.

Podsumowanie i przyszłość biblioteki

Biblioteka gruzińska we Wrocławiu to nie tylko miejsce przechowywania książek, ale przede wszystkim przestrzeń dialogu i wymiany kulturalnej. Inicjatywa ta ma potencjał, aby stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej Dolnego Śląska, promując współpracę i wzajemne zrozumienie. Dzięki takim przedsięwzięciom, zarówno Polacy, jak i Gruzini mogą lepiej poznawać swoje kultury, co z pewnością przyczyni się do dalszego zacieśniania relacji między naszymi narodami.


Według informacji z: Urząd Miejski Świdnica