Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świdnica

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy ujawnili kolejny przypadek rozbieżności we wskazaniach drogomierza z przebiegiem wpisanym do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Różnica pomiędzy ostatnim zapisem dokonanym na stacji diagnostycznej a stanem faktycznym w kontrolowanym pojeździe marki Iveco, wynosiła blisko 50 tys. kilometrów. Należy pamiętać, że ingerencja we wskazania samochodowego drogomierza jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Od 1 stycznia br. policjanci w trakcie każdej kontroli drogowej sprawdzają stan licznika kontrolowanego pojazdu, porównując go z informacjami znajdującymi się w bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Przypominamy, że odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która fizycznie cofa licznik, jak i zlecający taką czynność.

31 marca br.  na terenie gminy Świdnica, policjanci dokonali sprawdzenia pojazdu ciężarowego marki Iveco, którego kierującym okazał się 49-letni mieszkaniec Wałbrzycha. W trakcie kontroli pojazdu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy stwierdzili rozbieżność wskazań licznika z zapisem dokonanym w czasie ostatniego badania technicznego. Licznik wskazywał  blisko 50 tys. kilometrów mniejszy przebieg.
Policjanci w trakcie prowadzonego postępowania będą ustalać w jakich okolicznościach powstała różnica we wskazaniach urządzenia pomiarowego i kto ponosi odpowiedzialność za tę niezgodność.

Należy pamiętać, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jakiekolwiek zmiany wskazań drogomierza w pojeździe mechanicznym bądź ingerencja w prawidłowość jego pomiaru stanowią przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. Tej samej karze podlega osoba, która zleca takie czynności innej osobie.

 

Oficer Prasowy KPP Świdnica 
sierż. szt. Magdalena Ząbek